Belangrijke informatie voor mensen die insuline gebruiken – Kring Arnhemse Apotheken

Belangrijke informatie voor mensen die insuline gebruiken

Insuline

Gebruikt u Lantus® (insuline glargine), Humalog® (NPH insuline) of NovoRapid® (insuline aspart)? Dan is deze informatie mogelijk voor u van toepassing.

Voorheen waren insulines alleen beschikbaar onder een bepaalde merknaam. Lantus® is al een paar jaar beschikbaar onder de naam Abasaglar. Sinds 2021 zijn ook Humalog® en NovoRapid® beschikbaar onder een andere naam. Abasaglar, Insuline Lispro en Insuline Aspart zijn zgn biosimilars. Dat wil zeggen dat ze nagenoeg gelijk zijn aan Lantus®, Humalog® of NovoRapid®, maar niet precies hetzelfde.

 

Voorkeursmiddel

Uw verzekering kijkt naar de kwaliteit en kosten van een geneesmiddel. Door over te stappen dragen we eraan bij dat de zorg voor iedereen ook in de toekomst betaalbaar blijft. Uw verzekeraar voert per 2021 een preferentiebeleid op insulines. Dit houdt in dat uw zorgverzekeraar bepaalt welk merk insuline u vergoed krijgt. Ook als u reeds bent ingesteld op een insuline, kan het zijn dat dit voor u omgezet moet worden. Uw huisarts en apotheker moeten uw insuline daarom omzetten naar de voorkeur van uw zorgverzekeraar.

 

Insuline Abasaglar, aspart en lispro worden al op veel plaatsen binnen en buiten Nederland gebruikt. De kwaliteit, effectiviteit en veiligheid is goed onderzocht en vergelijkbaar met die van andere middelen. Ook in de manier van toediening verandert er vrijwel niets. De prikpen is vergelijkbaar met die van de andere fabrikant. Eventuele bijwerkingen zijn hetzelfde en ook tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe middel verwachten we geen extra bijwerkingen.

 

Begeleiding door huisarts en apotheek bij omzetting

 

Wij vinden het belangrijk dat uw insuline goed werkt. Wij hebben met uw huisarts afspraken gemaakt over hoe we de omzetting zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Hierbij wordt het omzetprotocol van de Nederlandse Diabetes Federatie gevolgd. U kunt hetzelfde aantal eenheden blijven spuiten als u voorheen deed. Vaak wordt er geen verschil gemerkt bij patiënten na de omzetting. Omdat de insulines net iets kunnen verschillen, vragen wij u wel om alert te zijn op afwijkingen in uw suikerspiegels.

Van uw apotheek krijgt u een instructie over het gebruik van de nieuwe pen.

 

Wat moet u zelf doen? 

  • Vijf tot zeven dagen na het starten met de andere insuline vragen we u een dagcurve te prikken.
  • Als deze dagcurve niet afwijkend is, dan kunt u de andere insuline doorgebruiken.
  • Als de dagcurve afwijkt of als u het niet helemaal vertrouwt, dan kunt u contact opnemen met de praktijkondersteuner.

 

Hopelijk hebben we u zo voldoende geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw apotheek of uw huisarts.