Actueel medicatieoverzicht – Kring Arnhemse Apotheken

Actueel medicatieoverzicht

Wanneer u medicijnen gebruikt, is het voor uw eigen veiligheid van groot belang dat u een actueel medicatieoverzicht bij zich heeft. Bijvoorbeeld als u een ziekenhuis bezoekt of als u op vakantie gaat. Om het medicatieoverzicht actueel te houden is het nodig dat u ons informeert over wijzigingen in u medicijngebruik. Heeft u bijwerkingen, allergieën, een verminderde nierfunctie of leverfunctie? Meld het ons. Wij horen het ook graag als u vrij verkrijgbare (genees)middelen gebruikt, zoals pijnstillers of vitamines. Zwangerschap, borstvoeding, alles wat van belang kan zijn voor uw medicijngebruik horen we graag! Wij leggen dit vast in uw dossier.

Wilt u graag een overzicht van uw medicijnen? Vraag bij ons om uw actueel medicatieoverzicht. Wij helpen u graag!

U kunt u overzicht zelf uitprinten via MijnGezondheid.Net.

Maakt u geen gebruik van MijnGezondheid.net, kunt u aan de balie van een van onze apotheken een medicatieoverzicht aanvragen: een medicijnpaspoort (voor op reis) of voor een actueel medicatieoverzicht (voor een ziekenhuisbezoek).

Tips voor het actueel houden van uw medicatieoverzicht:

  • Maak gebruik van één apotheek.
  • Houd uw apotheker op de hoogte welke medicijnen u gebruikt. Zoals pijnstillers, vitamines en homeopathie.
  • Geef wijzigingen in het gebruik van uw medicijnen zo snel mogelijk door aan uw apotheker.
    Lees hier wat u kunt doen met medicatie waarmee u bent gestopt.
  • Controleer regelmatig of uw gegevens nog kloppen.
  • Maak gebruik van MijnGezondheid.net en uw persoonlijk dossier. Hiermee heeft u uw medicatieoverzicht altijd bij de hand!

Tot slot: voor een goed medicijngebruik is het belangrijk dat u zelf weet waarom u wat gebruikt. Meld bijwerkingen bij uw apotheker of arts. Samen kijken we of dit van voorbijgaande aard is of dat er reden is het medicijn te vervangen. Neem uw medicatieoverzicht overal mee naar toe.

Om te voorkomen dat uw medische gegevens onbedoeld bij derden terechtkomen, versturen wij geen medicatieoverzichten per e-mail. 

Wij hopen op uw begrip en medewerking bij het beschermen van uw medische gegevens!

Een medicatieoverzicht voor iemand anders

Voor het ophalen van een overzicht voor iemand anders dan uzelf, heeft u het volgende nodig:

  1. een volledig ingevuld en ondertekend Machtigingsformulier medicijnoverzichten
  2. een (kopie van) het ID-bewijs van degene waarvoor u een overzicht wilt ophalen
  3. een (kopie van) uw eigen ID-bewijs.

Een medicatieoverzicht voor een kind

< 12 jaar: kinderen worden tot 12 jaar door hun ouders vertegenwoordigd. Als u als ouder een medicatieoverzicht aan de balie wilt ophalen, heeft u uw eigen ID-bewijs nodig. Als iemand anders het medicatieoverzicht opvraagt, heeft het toestemming van de ouders van het kind nodig via het machtigingsformulier.

12-16 jaar: voor het ophalen van een medicatieoverzicht is er zowel toestemming van het kind als van een ouder nodig. Als u als ouder het overzicht wilt komen ophalen, dient uw kind het machtigingsformulier in te vullen en een (kopie van) ID-bewijs mee te geven aan u. Als u niet de ouder bent van het kind heeft u toestemming nodig.

≥16 jaar: vanaf 16 jaar heeft een kind zelfstandig recht. Om die reden moet er altijd toestemming zijn van het kind zelf, via het machtigingsformulier, voor het meegeven van een medicatieoverzicht aan anderen, ook als die anderen de ouders zijn.