Herhalen van medicijnen – Kring Arnhemse Apotheken

Herhalen van medicijnen

Om wachtrijen in de apotheek te voorkómen, verzoek wij u uw herhaalmedicatie van tevoren alvast te bestellen bij uw apotheek. U kunt op de volgende manier uw herhaalmedicatie bestellen: