Automatische herhaalservice – Kring Arnhemse Apotheken

Automatische herhaalservice

Met alle huisartsen in Arnhem hebben wij afspraken gemaakt over de automatische herhaalservice. Samen met de huisartsen zorgen wij ervoor dat uw chronische geneesmiddelen afhankelijk van het soort medicatie iedere maand of iedere drie maanden klaar staan. Wij houden u daarvan op de hoogte via de mail. 

Voordelen automatische herhaalservice

 • Uw medicatie staat iedere maand of iedere drie maanden automatisch voor u klaar
 • U hoeft niet te wachten op het klaarmaken van uw medicijnen
 • In overleg met uw arts zorgen wij ervoor dat uw medicijnen op tijd klaarstaan
 • U hoeft geen herhaalrecepten meer aan te vragen. Recepten voorgeschreven door specialisten kunnen ook automatisch herhaald worden, mits wij daar een herhaalrecept voor hebben ontvangen
 • U ontvangt een bericht wanneer u uw medicijnen kunt ophalen.

Interesse in de automatische herhaalservice?

 1. Vul het dit formulier in.
 2. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. De medewerker neemt uw actuele medicijngebruik met u door en inventariseert uw medicijnvoorraad.
 3. Vervolgens spreekt u af vanaf welke datum de herhaalservice van start gaat.

Belangrijk

 • Geef wijzigingen in uw medicijngebruik altijd door aan onze apotheek. Zodat wij kunnen zorgen dat u al uw medicijnen tegelijk krijgt en nooit misgrijpt. Hierom horen wij het ook graag als u moet stoppen met een medicijn.
 • Wijzigen in uw persoonlijke situatie, zoals ziekenhuisopname, verhuizing of zwangerschap horen wij graag van u.
 • Wij bewaren de recepten van uw huisarts en/of specialist. De recepten van de huisarts vragen wij voor u aan.  De recepten van de specialist vraagt u zelf aan.