Privacy – Kring Arnhemse Apotheken

Privacy

Onze apotheken hebben een aparte spreekkamer voor het voeren van een rustig gesprek.

Van elke geregistreerde cliënt wordt een patiëntendossier gemaakt. In de apotheek registreren we verschillende gegevens van u, zoals naam, telefoonnummer, medicijngebruik en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u een geneesmiddel veilig kunt gebruiken en om u te kunnen bereiken, bijvoorbeeld als we u iets belangrijks vergeten zijn te vermelden. Indien u niet wenst dat er een patiëntendossier van uw gegevens wordt gemaakt, geeft u dit dan aan bij de apotheek.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. U kunt erop rekenen dat uw gegevens alleen in te zien zijn door de apothekers, de assistenten, uw arts en uzelf.